Причините за възпалението на апендикса може да са различни. За днес в медицинската литература ...
Притурката е вермиформен придатък на цекума, който досега се счита от съвременните учени за елементарен орган ...