Местоположението и функциите на стомаха на стомаха
Антрамът на стомаха е долната част на храносмилателния орган, който е отговорен за смесването, триенето и ...