Атрезия на хранопровода е животозастрашаващо нарушение на развитието при новородени. Характеризира се с факта, че хранопроводът не ...