Ахалазия на хранопровода (друго име - ахалазия на кардията) е патологията на долния езофагеален сфинктер. Болестта носи ...