Дифузните промени в панкреаса могат да бъдат в резултат на заболявания на самата простата или на други органи. Трансформациите, които засегнаха ...