Клиничната практика показва, че в някои случаи, след хирургическа интервенция, е необходимо дрениране ...