Ерозионният гастродуоденит е лезия на лигавицата на гастродуоденалната област, която включва дуоденума и ...