Лечение и профилактика на стомашна гастроптоза
Гастропротозата е пропускане на коремните органи. Промяна на позицията може директно няколко органа или един ...