Острата чревна инфекция (ОКИ) се отнася до заболявания, при които телесната температура на човека се повишава и ...