Кандидозата на хранопровода е инфекциозна болест, провокатор на която е гъбата на род Candida. Според медицинските ...
Симптоми и причини за чревна кандидоза
Кандидозата на червата е един от видовете дисбиоза на долния гастроинтестинален тракт. Тя се проявява, когато гъбата ...