Лапароскопията на жлъчния мехур е един от най-модерните методи на хирургическа намеса, позволявайки да се победят патологиите ...