Ректо-маноскопията и ректоскопията са видове диагностични изследвания, по време на които специалистите изследват ректума ...